A estrutura usada para pedir permissão em japonês é ~てもいいですか, onde  é parte do verbo que foi flexionado na forma , junto de もいいですか.

Vamos ver a seguinte pergunta:

この紙を使ってもいいですか。(Kono kami wo tsukatte mo ii desu ka)
Posso usar este papel?

E as respostas poderiam ser:

はい、使ってもいいです。(Hai, tsukattemo ii desu.)
Sim, pode usar.

いいです。(Ii desu)
Tudo bem.

はい、どうぞ。(Hai, douzo)
Pode, à vontade.

いいえ、ちょっと。(Iie, chotto)
Não pode usar.

Sabendo como fica o verbo que deseja usar na forma , não tem mistério essa estrutura.

Mais exemplos:

ここで写真を撮ってもいいですか。(Koko de shashin wo totte mo ii desu ka)
Posso tirar fotos aqui?


今、入ってもいいですか。(Ima, haitte mo ii desu ka)
Posso entrar agora?

トイレへ行ってもいいですか。(Toire he itte mo ii desu ka)
Posso ir ao banheiro?

試験はペンで書いてもいいですか。(Shiken wa pen de kaite mo ii desu ka)
Posso fazer a prova a caneta?

免許を見てもいいですか。(*Menkyo wo mite mo ii desu ka)
Posso ver a sua licença?
(*licença, certificado, coisas nesse sentido)

10分だけ勉強してもいいですか。(Jyuu pun dake benkyoushite mo ii desu ka)
Posso estudar só por 10 minutos?

ここで切符を買ってもいいですか。(Koko de kippu wo katte mo ii desu ka)
Posso comprar os bilhetes aqui?

今ちょっと休んでもいいですか。(Ima chotto yasunde mo ii desu ka)
Posso descansar um pouco agora?

部屋を掃除しながらラヂオを聞いてもいいですか。(Heya wo soujishinagara rajio wo kiite mo ii desu ka)
Enquanto limpo o quarto, posso escutar rádio?

Advertisement